Jak odbudować ząb? Najważniejsze rodzaje stałych uzupełnień protetycznych

rodzaje stalych uzupełnien protetycznych

Powody utraty zębów lub ich części mogą być różne. Czasami takie sytuacje są wynikiem zaniedbań higieny jamy ustnej i zbyt rzadkich wizyt u dentysty, ale przyczyn jest więcej. Problemy wynikają często także z wypadków losowych i związanych z nimi uszkodzeń mechanicznych. Niektórzy tracą zęby z powodu choroby, braki w uzębieniu naturalnie pogłębiają się wraz z wiekiem. Niestety, czasami nawet najlepsze kątnice, wypełnienia i doświadczenie stomatologa mogą być niewystarczające. W uporaniu się z dyskomfortem związanych z brakami w uzębieniu pomagają uzupełnienia protetyczne. Najczęściej stosowane są uzupełnienia stałe. Wybór odpowiedniego elementu zależy od stanu zęba i tego, co z niego zostało.

Protetyka stomatologiczna, czyli odtwarzanie zgryzu

Za uzupełnianie ubytków w jamie ustnej odpowiada protetyka stomatologiczna: https://tech-dent.pl/category/stomatologia-cwieki-okolomiazgowe-wklady-koronowo-korzeniowe-wklady-koronowo-korzeniowe. Oprócz wiedzy medycznej są tutaj bowiem potrzebne również umiejętności techniczne, które pozwalają na odpowiednie dobranie lub wykonanie sztucznego elementu umieszczanego w jamie ustnej. Zadaniem tego działu stomatologii jest odtworzenie zgryzu i naturalnych zębów po ich utracie lub poważnym uszkodzeniu – do dyspozycji są różne rodzaje stałych uzupełnień protetycznych. Wraz z rozwojem tej dziedziny możliwe staje się coraz dokładniejsze odtwarzanie pierwotnego stanu uzębienia.

Uzupełnienia stałe i ruchome

Duże znaczenie dla osiągnięcia takiego efektu ma wybrany rodzaj uzupełnienia protetycznego. Dzielą się one bowiem na uzupełnienia ruchome i stałe. Te pierwsze można wyjmować z ust w dowolnej chwili, pozostaje to w gestii pacjenta. Na tej zasadzie działają protezy szkieletowe czy też osiadające. Uzupełnienia stałe, którym przyjrzymy się bliżej, są na stałe zamontowane w jamie ustnej. Niektóre umieszcza się na pozostałościach po zębach, inne wkręca bezpośrednio do kości.

Rodzaje stałych uzupełnień protetycznych

Wśród stałych uzupełnień protetycznych znajdziemy wiele mniej lub bardziej rozbudowanych rozwiązań. Ogólnie jednak możemy podzielić je na sześć głównych grup. Tę, która najlepiej imituje naturalne zęby, stanowią uzupełnienia stałe oparte na implantach, czyli tak zwanych wszczepach śródkostnych. Trzeba za nie zwykle sporo zapłacić, ale za to można cieszyć się nienagannym uśmiechem. Implanty wstawia się jednak wówczas, gdy w jamie ustnej nie ma żadnych pozostałości po zębie.

Druga grupa to wkłady koronowo-korzeniowe. Są wykonywane ze stopów metali lub złota. By zamocować je w zębie, trzeba oczyścić korzeń leczeniem kanałowym, ale jego resztki muszą być zachowane. Stosuje się je przy bardzo mocno zniszczonych zębach. Wkład stanowi podstawę, na której następnie osadza się koronę. Oprócz nich używane są także wkłady koronowe, których zadaniem jest uzupełnienie ubytków w górnej części zęba. Najczęściej stosuje się je w zębach bocznych, które są bardziej wytrzymałe. Takie wkłady można wykonywać z różnych surowców – od porcelany, przez metale szlachetne, po wkłady kompozytowe.

Korony, mosty licówki

Wśród uzupełnień stałych wyróżnia się również korony zakładane bezpośrednio na ząb. W ten sposób można odbudować nawet mocno zniszczone zęby, pod warunkiem, że ich resztki wystają choć na kilka milimetrów powyżej poziomu dziąsła. Korony wykonuje się z różnych rodzajów materiałów. Jeśli są zamontowane w prawidłowy sposób, dentysta dostrzeże pod nimi ewentualne problemy z resztką zęba. Połączenia kilku koron są z kolei nazywane mostami. W skład tego uzupełnienia wchodzą co najmniej trzy korony. Dzięki stałemu połączeniu ze skrajnymi, środkowa może znajdować się w miejscu, w którym nie ma zęba.

Ostatnia grupa uzupełnień stałych to licówki. W tym przypadku głównym celem jest poprawa estetyki zęba. Są to bowiem cienkie uzupełnienia, nakładane na ząb bez osłabiania jego konstrukcji. Nie można ich jednak mocować na mocno zniszczonych zębach.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Próchnica to jeden z częstszych powodów utraty zębów – na temat tej choroby i jej profilaktyki piszemy osobno: http://www.ladentalspa.pl/prochnica-zebow-powoduje-powstawanie-ja-zwalczac.